У Керчі військові навчили школярів захищати Вітчизну (фото)В Керчи военные научили школьников защищать Отчизну (фото)

КерчУ Керченському батальйоні берегової оборони, де командиром підполковник Олександр Саєнко, пройшли військово-польові збориКерчВ Керченском батальоне береговой обороны, где командиром подполковник Александр Саенко, прошли военно-полевые сборы зі старшокласниками місцевих шкіл. Старшокласники були в захваті від бойової підготовки «чорних беретів».

— Такі збори дають практичне уявлення та закріплюють навички в рамках вивчення шкільного предмету «Захист Вітчизни». За три дні військову підготовку пройшли 270 школярів, — повідомив заступник командира батальйону з виховної роботи Олексій Нікіфоров. – Як бачимо військово-патріотичному вихованню молоді у Керчі завжди приділяється серйозна увага.

На чотирьох навчальних місцях зі школярами працювали військові та викладачі предмету «Захист Вітчизни». «Чорні берети» продемонстрували учням стрілецьке озброєння та броньовану техніку. Учні потренувалися в розбиранні-збиранні автомата Калашнікова, навчилися правильно цілитися і виконали стрільби.

Від зброї масового ураження учні захищалися за допомогою протигазів та загальновійськових захисних комплектів, які вчилися одягали на швидкість.

Розвідники старшого лейтенанта Олександра Люльченка, продемонстрували юнакам і дівчатам подолання психологічної смуги перешкод.

Руслан Семенюк, фото Олексія Нікіфорова

со старшеклассниками местных школ. Ученики были в восторге от боевой подготовки «черных беретов».
— Такие сборы дают практическое представление и закрепляют навыки в рамках изучения школьного предмета «Защита Отчизны». За три дня военную подготовку прошли 270 школьников, — сообщил заместитель командира батальона по воспитательной работе Алексей Никифоров. — Военно-патриотическому воспитанию молодежи в Керчи всегда уделяется серьезное внимание.

На четырех учебных местах со школьниками работали военные и преподаватели предмета «Защита Отечества». «Черные береты» продемонстрировали ученикам стрелковое вооружение и бронированную технику. Ученики потренировались в разборке-сборке автоматов Калашникова, научились правильно целиться, выполнили стрельбы.
От оружия массового поражения юноши и девушки защищались с помощью противогазов и общевойсковых защитных комплектов, которые одевали на скорость.
А разведчики старшего лейтенанта Александра Люльченка, продемонстрировали молодежи преодоления психологической полосы препятствий.

Руслан Семенюк, фото Алексея Никифорова