Корвет ВМС України «Тернопіль» успішно завершив чергування у Чорному морі (фото)Корвет ВМС Украины «Тернополь» успешно завершил дежурство в Черном море (фото)

корвет Протичовновий корвет українських ВМС «Тернопіль» після успішного виконання завдань бойової служби у Чорному морі

корвет Противолодочный корвет украинских ВМС «Тернополь» после успешного выполнения задач боевой службы в Черном море повернувся до Севастополя.

Протичовновий корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Тернопіль» після виконання завдань бойової служби у визначених районах Чорного моря, що продовжувався практично місяць, 14 березня повернувся до Севастополя. Під час тривалого плавання корабель у взаємодії з авіацією здійснював заходи, пов’язані із захистом інтересів України у виключній (морській) економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції «Чорноморська гармонія».

На причалі в місці постійної дислокації корабель зустрічали члени військової ради, ветерани флоту, рідні військових моряків. Командир корабля капітан 3 рангу Олег Григор’єв, зійшовши з борту корабля на берег, доповів командуючому ВМС України віце-адміралу Юрію Ільїну, що поставлені завдання виконані. Після цього на борту «Тернополя» до екіпажу зі словами привітання звернувся командувач флотом.

- Вашому екіпажу випала честь першими на українському флоті виконувати подібні завдання. Першими бути завжди важко, але ви успішно пройшли цей тест, — зазначив командувач. Віце-адмірал від імені військової ради та всього особового складу флоту подякував морякам за самовіддану ратну працю і високий професіоналізм.

Зі словами привітання також звернулися почесний голова громадської організації «Ветерани Військово-Морських Сил України» віце-адмірал у відставці Микола Клітна, помічник міністра оборони, колишній командувач українськими ВМС адмірал запасу Віктор Максимов.

По закінченні проведеного на борту «Тернополя» заслуховування командира корабля, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн в інтерв’ю журналістам зазначив, що похід здійснювався під виконання завдання, поставленого міністром оборони України. Керівник виду Збройних Сил зазначив, що несенням бойової служби у визначених районах Чорного моря відновлено присутність ВМС у виключній (морській) економічній зоні України.

- Корабель пройшов майже 1400 морських миль, екіпаж виконав поставлені завдання. Ця бойова служба була першою за роки незалежності України, і така практика буде здійснюватися протягом всього року. Військово-Морські Сили будуть присутні бойовими кораблями в тих районах, які є важливими з точки зору захисту національних інтересів, — зазначив командувач.

На думку віце-адмірала Юрія Ільїна, значення цього заходу є винятково важливим, оскільки Україна, як морська держава, має національні інтереси в різних точках Світового океану, і, звичайно, в Чорному морі, де з метою захисту національних інтересів можуть залучатися Військово-Морські сили.

У свою чергу, командир корабля капітан 3 рангу Олег Григор’єв в інтерв’ю журналістам зазначив, що задоволений діями екіпажу. Він також повідомив, що «Тернопіль» під час походу в рамках антитерористичної операції «Чорноморська гармонія» опитав 93 Цивільних судна, при цьому незаконної промислової діяльності у виключній (морській) економічній зоні України кораблем не виявлено.

Начальник прес-центру-прес-секретар
Командування ВМС ЗС України
капітан 1 рангу Олег Чубук.

возвратился в Севастополь

Противолодочный корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Тернопіль» после выполнения задач боевой службы в определенных районах Черного моря, продолжавшегося практически месяц, 14 марта возвратился в Севастополь. Во время длительного плавания корабль во взаимодействии с авиацией осуществлял мероприятия, связанные с защитой интересов Украины в исключительной (морской) экономической зоне Украины, а также контролем судоходства в рамках выполнения задач антитеррористической операции «Черноморская гармония».

На причале в месте постоянной дислокации корабль встречали члены военного совета, ветераны флота, родные военных моряков. Командир корабля капитан 3 ранга Олег Григорьев, сойдя с борта корабля на берег, доложил командующему ВМС Украины вице-адмиралу Юрию Ильину, что поставленные задачи выполнены. После этого на борту «Тернополя» к экипажу со словами приветствия обратился командующий флотом.

— Вашему экипажу выпала честь первыми на украинском флоте выполнять подобные задачи. Первыми быть всегда трудно, но вы успешно прошли этот тест, — отметил командующий. Вице-адмирал от имени военного совета и всего личного состава флота поблагодарил моряков за самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм.

Со словами приветствия также обратились почетный председатель общественной организации «Ветераны Военно-Морских Сил Украины» вице-адмирал в отставке Николай Клитный, помощник министра обороны, бывший командующий украинскими ВМС адмирал запаса Виктор Максимов.

По окончании проведенного на борту «Тернополя» заслушивания командира корабля, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин в интервью журналистам отметил, что поход осуществлялся во выполнение задачи, поставленной министром обороны Украины. Руководитель вида Вооруженных Сил отметил, что несением боевой службы в определенных районах Черного моря восстановлено ​​присутствие ВМС в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

— Корабль прошел почти 1400 морских миль, экипаж выполнил поставленные задачи. Эта боевая служба была первой за годы независимости Украины, и такая практика будет осуществляться в течение всего года. Военно-Морские Силы будут присутствовать боевыми кораблями в тех районах, которые важны с точки зрения защиты национальных интересов, — отметил командующий.

По мнению вице-адмирала Юрия Ильина, значение этого мероприятия является исключительно важным, поскольку Украина, как морская держава, имеет национальные интересы в различных точках Мирового океана, и, конечно, в Черном море, где с целью защиты национальных интересов могут привлекаться Военно-Морские Силы.

В свою очередь, командир корабля капитан 3 ранга Олег Григорьев в интервью журналистам отметил, что доволен действиями экипажа. Он также сообщил, что «Тернопіль» во время похода в рамках антитеррористической операции «Черноморская гармония» опросил 93 Гражданских судна, при этом незаконной промышленной деятельности в исключительной (морской) экономической зоне Украины кораблем не выявлено.

Начальник пресс-центра—прес-секретарь

Командования ВМС ВС Украины

капитан 1 ранга Олег Чубук.

Корвет ВМС Украины "Тернополь" успешно завершил дежурство в Черном море (фото)" data-via="" >